Van de regen in de drup. Van een kennisgestuurde slachtofferemancipatie in het strafrecht naar een ‘goede bedoelingen slachtofferpolitiek’ anno 2018

In deze Editorial wordt ingegaan op de historische ontwikkeling van de positie van het slachtoffer in het strafproces en wordt gesteld dat het slachtoffer van de regen in de drup is geraakt. De regen was diens positie in 1926 toen het slachtoffer geen enkele rol speelde in het strafproces. Hij werd instrumenteel gebruikt om het algemeen belang te dienen in de hoedanigheid van aangever en getuige. Alhoewel er in de afgelopen decennia veel verbeterd is, wordt gesteld dat het slachtoffer tegenwoordig in de drup zit: er zijn – zeker in vergelijking met het buitenland – nog veel hiaten in de Nederlandse wetgeving, terwijl op andere punten een overdaad aan slachtofferrechten lijkt te ontstaan. Verder wordt betoogd dat wettelijke rechten van slachtoffers massaal niet worden nageleefd.

Lees verder: 

 

 

Print Friendly and PDF ^