Valsheid in geschrift en het opzettelijk nalaten om gegevens te verstrekken die van belang zijn voor de vaststelling van het recht op een Abw-uitkering en WAO-uitkering, meermalen gepleegd.

Rechtbank Maastricht 31 augustus 2012, LJN BX6267

Verdachte heeft op zeer geraffineerde en complexe wijze driemaal valsheid in geschrift gepleegd, ten gevolge waarvan zij ten onrechte een verblijfsdocument, een WAO-uitkering en een bijstandsuitkering op naam van haar zuster heeft verkregen. Verdachte ontving intussen, op eigen naam, ook een bijstandsuitkering. 

Gedurende negen jaar heeft verdachte verzuimd om aan de gemeente en het CWI door te geven dat zij inkomsten verwierf uit een WAO-uitkering en bijstandsuitkering op naam van haar zuster. Verdachte heeft ten gevolge van haar handelen een voordeel genoten van bijna € 200.000. 

De rechtbank heeft verdachte - onder verwijzing naar de nieuwe oriëntatiepunten voor fraude - veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden, met aftrek van de duur van het voorarrest.
Print Friendly and PDF ^