Update zitting beleggingsfraude Dominicaanse Republiek

Vandaag is de tegen de verdacht in de beleggingsfraude-zaak Dominicaanse Republiek door het gerechtshof Amsterdam aangehouden in verband met het horen van 2 getuigen door de rechter-commissaris. De datum waarop de zaak zal worden vervolgd is nog niet bekend.

De rechtbank Amsterdam veroordeelde de verdachte op 10 augustus 2011 tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar. De man had ruim 1100 beleggers ertoe gebracht om in totaal voor ongeveer 22 miljoen euro te beleggen in een door hem bedacht project in de Dominicaanse Republiek.

Het project is nooit van de grond gekomen en te verwachten valt dat de beleggers van hun inleg maar een deel zullen terugontvangen. De man heeft de beleggers lange tijd aan het lijntje gehouden om te verhullen dat hij een groot deel van het geld naar eigen goeddunken had uitgegeven voor geheel andere doeleinden dan waarvoor het was ingelegd. Om te voorkomen dat beleggers hun inleg zouden terugvragen, heeft hij hun nieuwe contracten aangeboden onder het voorwendsel dat het project was gestart. Hij heeft een deel van hun geld verduisterd en met de opbrengst daarvan een luxe bestaan in de Dominicaanse Republiek bekostigd. Verder heeft hij het toezicht van de AFM ontdoken dat er juist voor is bedoeld om beleggers te beschermen tegen malafide praktijken als de onderhavige.

 

 

Print Friendly and PDF ^