De fiscale Strafbeschikking in douaneland, een voldongen feit?

  Met de invoering van de fiscale strafbeschikking (FSB) is ook de Belastingdienst, waaronder de Douane, met ingang van 1 juli 2011 zelfstandig bevoegd over te gaan tot strafrechtelijke vervolging ten aanzien van strafbare feiten op fiscaal gebied. Nu strafrechtelijke vraagstukken bij de Douane zijn komen te liggen, is het evenwel de vraag of de benodigde expertise in huis is. Aangezien er daadwerkelijk ‘gestraft’ kan worden, is er de kans op een strafblad met de daarbij horende problemen als imagoschade en moeilijkheden bij het aanvragen van vergunningen. Gelet op de opzet van de Algemene douanewet is al gauw sprake van strafbare feiten. Aangezien het transactievoorstel in de oude vorm is komen te vervallen, lijkt de FSB de enige stok waarmee de Douane kan slaan en dat betekent nogal wat. Ruim een jaar na dato wordt in dit artikel gekeken of de invoering van de FSB de gewenste uitwerking heeft gehad.

 

Lees verder:

  • Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2012/08, (R. Geerts en Drs. R.R. Ramautarsing)

 

 

 

Print Friendly and PDF ^