Uitgelicht: Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

 Ook dit jaar heeft de staatssecretaris weer besloten zijn Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) aan te passen. Met het BBBB is bedoeld het beleid neer te leggen dat bij het opleggen van boeten van toepassing is. Van belang is met welke objectiviteit de staatssecretaris zijn beleid formuleert. Is met andere woorden het BBBB een uitgangspunt voor een pleidooi in een boeteprocedure of wordt getracht op objectieve wijze invulling te geven aan de jurisprudentie van de Hoge Raad en het EHRM? De staatssecretaris heeft de ruimte beleid te formuleren als wet en jurisprudentie daartoe gelegenheid bieden. Als er echter arresten van de Hoge Raad zijn omtrent bepaalde aangelegenheden, dient de staatssecretaris deze naar eer en geweten te verwoorden in het BBBB opdat de inspecteurs deze aanwijzingen dienen toe te passen bij het opleggen van een boete. Nu de staatssecretaris en de inspecteurs het (objectieve) recht dienen toe te passen, zullen de rechtsregels van de Hoge Raad immers gevolg moeten worden. Toch kunnen er op dat vlak ook bij de laatste wijziging van het BBBB vraagtekens worden geplaatst.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^