Tweede Kamer unaniem ingestemd met initiatiefwet strafbaarstelling acquisitiefraude

De Tweede Kamer heeft gisteren unaniem ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel strafbaarstelling acquisitiefraude.

Dit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Gesthuizen en Van Oosten regelt in Boek 6 Burgerlijk Wetboek en in het Wetboek van Strafrecht de strafbaarstelling van acquisitiefraude tegen ondernemers. Onder acquisitiefraude wordt verstaan misleidende handelspraktijken tussen organisaties, waarbij verkooptechnieken worden gebruikt gericht op het winnen van vertrouwen en het wekken van verwachtingen teneinde de ander te bewegen tot het aangaan van een overeenkomst, waarbij de tegenprestatie niet of nauwelijks naar behoren wordt geleverd. Hierbij moet gedacht worden aan het plaatsen van een advertentie in niet bestaande of nauwelijks gelezen bedrijvengidsen en/of op internet en het ongevraagd en zonder reden toesturen van rekeningen, de zogenaamde spooknota’s.

Met dit voorstel willen de initiatiefnemers acquisitiefraude tegengaan en zorgen dat ondernemers eenvoudig onder een overeenkomst uit kunnen komen als die via een een ‘misleidende omissie’ tot stand is gekomen. Een misleidende omissie is het weglaten of verborgen houden van belangrijke informatie bij het aangaan van een transactie waardoor het als onrechtmatig handelen kan worden aangemerkt. Acquisitiefraude tegen ondernemers wordt strafbaar met een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie juichte de plannen van de Kamerleden tijdens het debat hierover toe. Hij noemde het voorstel ‘een goede aanvulling op de bestaande instrumenten’. Het leidt volgens hem tot ‘betere mogelijkheden om effectief op te treden tegen acquisitiefraude’.

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) bespreekt op 24 februari 2015 de procedure.

Print Friendly and PDF ^