'De ondernemer in een schemergebied'

Het onderwerp ‘De ondernemer in een schemergebied’ is geïnspireerd door twee gebeurtenissen van de laatste tijd, namelijk die bij Rabobank en bij Ballast Nedam. De auteur heeft het slechts over de ondernemer in een schemergebied. Hij is weliswaar formeel aansprakelijk voor gebreken in zijn toezicht, maar wist niets van dit wanbeleid, de fraude of de corruptie. Pas dan wordt het probleem voor juristen interessant. De jurist vindt het pas interessant, indien er niet sprake is van zwart en wit, maar van vele schakeringen grijs. Dat leidt tot nuancering van ons oordeel. De standaardformulering in de wetgeving, ‘in strijd met de redelijkheid en de billijkheid’, biedt daartoe alle ruimte.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^