Tweede editie Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude van start in januari 2017

Faillissementsfraude heeft de aandacht. De schade waarmee private partijen als collega-ondernemers, banken en werknemers maar ook de overheid, waaronder Belastingdienst en UWV, worden geconfronteerd wordt geschat op 1,7 miljard euro per jaar.

De bestrijding van faillissementsfraude vindt op verschillende manieren plaats; via het civiele recht door de curator, door middel van fiscale aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en door straf- rechtelijke vervolging van vermeende fraudeurs door justitie.

Deze specialisatieopleiding is gericht op de integrale aanpak van faillissementsfraude en samenwerking tussen de verschillende stakeholders. De bijeenkomsten worden dan ook verzorgd door sprekers uit het straf-, privaat- en bestuursrecht vanuit hun rechtsgebied. Tijdens de opleiding is duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet ook in het geven van praktische tips en wenken. Naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van faillissementsfraude is de doelstelling tevens uitbreiden van netwerken en kennisuitwisseling. Om de doelstellingen van de specialisatieopleiding te realiseren wordt een kwalitatief hoogstaande opleiding aangeboden die voldoet aan wetenschappelijke standaarden.

In de specialisatieopleiding staan de volgende hoofdthema’s centraal:

 1. Strafrechtelijke opsporing & vervolging van faillissementsfraude
 2. Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude
 3. Forensisch onderzoek & data analyse
 4. Fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude & de rol van de fiscus en FIOD
 5. Informatie-uitwisseling & Samenwerking tussen Publiek Private Partijen

Deze hoofdthema’s worden in een zestal bijeenkomsten van de opleiding verder uitgediept.
 

Data

Bijeenkomst 1:  Introductie Faillissementsfraude & Strafrechtelijke handhaving
26 januari 2017

Bijeenkomst 2:  Strafrechtelijke vervolging & Het perspectief van de verdediging: verweren & strategieën
16 februari 2017

Bijeenkomst 3:  Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude
20 april 2017

Bijeenkomst 4:  Forensisch onderzoek & Data analyse
22 juni 2017

Bijeenkomst 5: Fiscale Aspecten
21 september 2017

Bijeenkomst 6: Slotbijeenkomst Integrale aanpak: Informatie-uitwisseling &  Samenwerking tussen Publiek Private Partijen
23 november 2017

Terugkomdag
Begin 2018


Locatie

Centrum van Den Haag
 

Docenten

De bijeenkomsten worden onder meer verzorgd door:

 • Prof. Mr. C.M. Hilverda, senior raadsheer bij gerechtshof Den Bosch en hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Thomas Voskuil, landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Functioneel Parket Amsterdam
 • Wim Bollen, fraudeofficier bij het Functioneel Parket Zwolle
 • Johanna Reddingius, senior Officier van Justitie bij het Arrondissementsparket Den Haag, portefeuillehouder Faillissementsfraude
 • Willem van Nielen, advocaat-partner Fermm Advocaten en Kennisplatform Faillissementsfraude.nl
 • Jeroen Hennekam, Internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur Functioneel Parket Amsterdam
 • Kees van de Meent, advocaat-partner bij Höcker Advocaten
 • Cathalijne van der Plas, advocaat-partner bij Höcker Advocate
 • Jos Nieuwendijk, Vakgroepcoördinator Invordering Belastingdienst Den Haag
 • Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude &  Coördinator Centraal Meldpunt Faillissementsfraude
 • En anderen
   

Certificaat

Na afloop van de specialisatieopleiding wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers die alle bijeenkomsten in zijn geheel hebben bijgewoond en de opdrachten voldoende hebben gemaakt. Op het certificaat wordt aangetekend welke onderdelen zijn gevolgd.

Het volgen van de volledige opleiding resulteert in 36 permanente opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten (per bijeenkomst 6 PO-punten).

 

Doelgroep

De specialisatieopleiding is onder meer bedoeld voor:

 • curatoren 
 • leden van het Openbaar Ministerie
 • leden van de zittende magistratuur
 • rechter-commissarissen
 • leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de politie en de FIOD
 • medewerkers van de Belastingdienst
 • medewerkers van bijzonder beheer afdelingen bij banken
 • forensische accountants
 • bedrijfsjuristen
 • fiscalisten
 • advocaten
 • medewerkers van de Kamer van Koophandel
 • notarissen

Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op veertig.
 

Kosten 

 • Regulier tarief: EUR 5.750,- excl. BTW
 • Tarief voor leden van Kennisplatform Faillissementsfraude: EUR 5.500,- excl. BTW 
 • Tarief voor medewerkers van de overheid: EUR 4.500,- excl. BTW

Deze prijs is inclusief: 

 • Deelname aan de opleiding  à 6 bijeenkomsten 
 • Cursusmateriaal 
 • Deelname aan het schriftelijk examen 
 • Terugkomdag begin 2018 waarbij deelnemers worden bijgepraat

 

Print Friendly and PDF ^