Twee gerechtshoven onderzoeken mogelijkheden externe wrakingskamer

De wrakingskamers van de gerechtshoven in Amsterdam en Den Haag bereiden momenteel een pilot voor om bij wijze van experiment elkaars wrakingszaken te gaan behandelen. Dit gebeurt binnen de huidige wettelijke kaders. De minister van Veiligheid & Justitie heeft dit onlangs ook in een brief aan de Tweede Kamer gemeld. De bedoeling is om begin 2014 met het experiment van start te gaan. Het experiment duurt vooralsnog een jaar.

De verzoeker tot wraking krijgt daarbij in beginsel (mits uitvoerbaar) de mogelijkheid om te kiezen voor behandeling van zijn wrakingsverzoek door raadsheren van het andere hof. In dat geval vindt de zitting, waarop de wraking behandeld wordt, ook in het andere hof plaats. Concreet betekent dit dan dat Amsterdamse zaken in het Gerechtshof Den Haag en Haagse zaken in het Gerechtshof Amsterdam behandeld gaan worden. De verzoeker moet in dat geval gaan reizen. Mocht de verzoeker niet voor de mogelijkheid van een externe wrakingskamer kiezen, dan blijft alles bij het oude. De behandeling van het wrakingsverzoek vindt dan in het eigen gerechtsgebouw plaats door raadsheren van dat hof.

De pilot zal betrekking hebben op strafzaken, handelszaken en belastingzaken, met uitzondering van de spoedzaken. De hoven onderzoeken nog de mogelijkheden om gedurende het experiment de pilot uit te breiden met telehoren en teleconferencing.

De pilot zal wetenschappelijk worden geëvalueerd. Het onderzoek zal zich met name richten op de punten vertrouwen in de rechtspraak en effectiviteit van de procedure. De gerechtshoven onderzoeken zelf met name de praktische barrières en de oplossingen daarbij.

Zie ook het themadossier wraking op rechtspraak.nl.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^