'Trust me, I’m a lawyer'

De afgelopen periode is (de uitkomst van) door advocaten uitgevoerd intern onderzoek, bijvoorbeeld bij SBM, NS en Vestia, bron van discussie. In deze bijdrage wordt verkend welke status het rapport van een advocaatonderzoeker toekomt, gelet op de taakopvatting van de advocaat in relatie tot de kernwaarden van de advocatuur. Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op het tijdschrift Strafblad.

 

Print Friendly and PDF ^