Trema afl. 9 | 15 november 2012

Uit de redactieWaarom toch die zelfkastijding? K.G.F. van der Kraats

Praktijk liaisonrechter internationale kinderbescherming anno 2012 D. de Jong-van de Graaf, M. Kramer en R.G. de Lange-Tegelaar

Een nieuwe werving, selectie en opleiding voor rechters S.M. Roos en E. van Amelsfort-van der Kam

Het effect van de televisieserie ‘De rechtbank’: beklijft het? A. Klijn en M. Croes

En op welke rechtsstaat stemde u? Over het rapport van de Commissie Rechtsstatelijkheid in Partijprogramma’s H.T. Bos-Ollermann

De Vindplaats Inrijden op agent J.S. Nan

Het Proefschrift De rechtsgronden voor nadeelcompensatie in rechtshistorisch perspectief E.L. de Jongh

Boekbespreking Detentie van jeugdigen in Curaçao G. de Jonge

Rechtspositie in Rechte

Aankondiging

Personalia

Print Friendly and PDF ^