Transacties en vervolging in onderzoek naar fraude bij Achmea Health Centers B.V.

Achmea Health Centers B.V. (AHC) betaalt 50.000 euro aan de Staat. Achmea heeft de kwestie zelf gemeld en heeft maatregelen genomen. Voormalig werknemer van AHC, die fraude faciliteerde, verricht werkstraf van 60 uur en betaalt 5000 euro aan de Staat. OM is voornemens om voormalig directeur Achmea Health Centers en voormalig directievoorzitter van Achmea divisie Zorg en Gezondheid te dagvaarden. Het Openbaar Ministerie is in het strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude rondom de uitbetaling van een “blijf- en presteer”-premie van de voormalig Directeur van Achmea Health Centers (AHC), bovengenoemde transacties overeen gekomen. Het OM verwijt AHC en een voormalig werknemer dat zij de vermoedelijke fraude met de uitbetaling van de premie hebben gefaciliteerd. Het OM ziet de transacties als een passende en evenwichtige afdoening.

Het OM is voornemens om twee andere verdachten te dagvaarden. Het gaat ten eerste om de voormalig Directeur van AHC, die de vermoedelijke fraude rondom de uitbetaling van de premie volgens het OM heeft bedacht en er voordeel mee haalde. Het OM ziet hem als hoofdverdachte. Het OM is daarnaast voornemens om een tweede verdachte, de voormalig directievoorzitter van Achmea divisie Zorg en Gezondheid, te dagvaarden. Het OM ziet zijn rol als faciliterend.

Rol verdachten

Het OM verwijt AHC en de voormalig werknemer dat zij de vermoedelijke fraude met de uitbetaling van de premie van de toenmalig directeur van AHC hebben mogelijk gemaakt.

In 2007 kreeg de toenmalige directeur van AHC een eenmalige “blijf- en presteer-’ premie van AHC, vanwege zijn rol bij de ontwikkeling en uitbouw van de AHC. Een dergelijke premie moet volgens het OM gezien worden als loon waarop door de werkgever loonheffingen dienen te worden ingehouden. Het vermoeden is dat de toenmalige directeur die loonheffingen heeft willen omzeilen door de premie als ‘huur’ te laten uitbetalen.  Hij verhuurde namelijk ook diverse panden aan AHC voor de exploitatie van fitness centra. Hij zou de huurovereenkomsten van vier van die panden, alsmede de contractduur hebben aangepast –waarbij de overeengekomen premie werd omgezet naar dezelfde bedragen aan huurverhoging.  Zo zou de loonheffing zijn omzeild en valt de premie onder “box 3” voor de inkomstenbelasting, waardoor er per saldo geen belasting over geheven werd. Volgens het OM kan dat gezien worden als het vals opmaken van de huurovereenkomsten.

Het plan om de “blijf en presteerpremie” om te zetten in de huurovereenkomsten werd volgens het OM door de voormalig werknemer aan de directievoorzitter van Achmea divisie Zorg en Gezondheid voorgelegd. Die zou het voorstel akkoord hebben bevonden, althans, niet tegen hebben gehouden. De werknemer wist volgens het OM dat het om een ‘niet-reguliere’ huurverhoging ging en dat het dus valsheid in geschrifte was. Hij heeft de vermoedelijke fraude hiermee gefaciliteerd. Het OM vindt dit ernstig.

Overeengekomen transacties

Achmea heeft de kwestie op 13 maart 2014 zelf gemeld bij de Belastingdienst. AHC betaalt een transactie van 50.000 euro, omdat het Openbaar Ministerie vindt dat de vermoedelijke fraude aan AHC is toe te rekenen. Het Openbaar Ministerie ziet de transactie met het bedrijf als een passende en effectieve afdoening. Voor de rechter was het Openbaar Ministerie met een vergelijkbare strafeis gekomen. Het OM heeft meegewogen dat Achmea de onjuiste loonheffing aangiften zelf heeft gemeld. Achmea heeft zelf geen rechtstreeks financieel voordeel gehad van de vermoedelijke fraude. Achmea heeft na de ontdekking maatregelen genomen. Het dienstverband van alle verdachten die nog in dienst waren van Achmea, is inmiddels beëindigd.

De voormalig werknemer verricht een werkstraf van 60 uur en betaalt een transactie van 5000 euro aan de Staat. Het OM ziet dit als passende afdoening. Hij heeft de vermoedelijke fraude helpen mogelijk maken, maar hij heeft  geen persoonlijk voordeel gehad bij de vermoedelijke fraude.

OM voornemens om zaak voort te zetten

Het Openbaar Ministerie is voornemens om de voormalig directeur van AHC te dagvaarden, evenals de voormalig directievoorzitter van Achmea divisie Zorg en Gezondheid. De laatste heeft een door het OM aangeboden transactie geweigerd. Hij kwam volgens het OM voor een transactie in aanmerking, omdat het OM zijn rol ziet als faciliterend. Hij heeft zelf niet aan de vermoedelijke fraude verdiend.

Het onderzoek door de FIOD is afgerond en het dossier is binnen. De verdediging heeft aangegeven nog aanvullende onderzoekswensen te hebben. Daarover zal een rechter-commissaris beslissen. Pas na het afronden van de aanvullende onderzoekswensen kan het Openbaar Ministerie de definitieve vervolgbeslissing nemen in de zaken van deze twee verdachten.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^