Transactie overeengekomen met Biopetrol voor overtreden lozingseisen

Het Functioneel Parket is met Biopetrol Rotterdam B.V. een transactie overeengekomen van 75.000 euro voor het overtreden van de lozingseisen op grond van de Watervergunning.

Uit onderzoek door Rijkswaterstaat blijkt dat bij meerdere lozingen de lozingseisen voor chemisch zuurstof verbruik (CZV) en zwevende stof (ZS) zijn overschreden.

Het betreft 12 overschrijdingen in de periode september 2011 tot en met maart 2012 en mei 2012 tot en met augustus 2012. Deze overschrijdingen zijn in strijd met de Watervergunning. Volgens Biopetrol hielden de overschrijdingen verband met ontwerpfouten in de waterzuiveringsinstal- latie. Het OM vindt dat Biopetrol had moeten toezien dat het materiaal in goede staat verkeerde.

Het Openbaar Ministerie vindt een transactie een passende afdoening van de zaak. Na het nemen van maatregelen door Biopetrol zijn er na augustus 2012 geen nieuwe overschrijdingen meer geconstateerd.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^