'Nieuwe prejudiciële vraag aan Hoge Raad over vrije advocaatkeuze rechtbijstandverzekerden'

De Hoge Raad zal zich opnieuw moeten buigen over de omvang van de vrije advocaatkeuze van rechtsbijstandverzekerden. Vraag is deze keer of de procedure bij het UWV na een verzoek om toestemming voor de opzegging van een arbeidsverhouding heeft te gelden als een ‘gerechtelijke en administratieve procedure’ uit de Wet op het financieel toezicht (art. 4:67). Is dat laatste het geval, dan zal verzekeraar DAS, een van de procespartijen, verzekerden vrije advocaatkeuze moeten bieden. Is dat niet het geval, dan kan DAS mogelijk volstaan met een jurist uit eigen stal.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^