Tot 4 jaar gevangenisstraf geëist voor grootschalige fraude met kinderopvangtoeslag

Het Functioneel Parket heeft op 8 januari jl. voor de rechtbank in Den Haag gevangenisstraffen van respectievelijk 4 jaar, 3 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk en 1 jaar geëist tegen 3 verdachten van grootschalige fraude met kinderopvangtoeslag. Tevens heeft de officier van justitie een vordering tot ontneming voor alle 3 verdachten aangekondigd. Het betrof fraude met kinderopvangtoeslag gepleegd door een malafide gastouderbureau uit Den Haag in de periode van begin 2011 tot medio 2015. “Verdachten exploiteerden het gastouderbureau maar in plaats van dat zij zich bezig hielden met bemiddeling en begeleiding van de gastouderopvang en de betaling van gastouders, is uit het strafrechtelijk onderzoek naar voren gekomen dat het gastouderbureau voornamelijk een papieren werkelijkheid creëerde.”, aldus de officier.

Werkwijze en totaal benadeelde bedrag

Vraagouders werden op papier aan gastouders gekoppeld, overeenkomsten werden opgemaakt waaruit zou moeten blijken hoeveel uur en tegen welk tarief zou worden opgepast en het gastouderbureau stelde haar bankrekening ter beschikking om de toeslagen te ontvangen. Met deze gegevens werd voor vele vraagouders toeslagen aangevraagd. In werkelijkheid vond in een groot gedeelte van de gevallen helemaal geen opvang plaats. Het gastouderbureau heeft hierdoor op grote schaal gefaciliteerd dat geheel ten onrechte door de overheid een bijdrage is geleverd in opvangkosten die nooit zijn gemaakt. Zo is, veelal in samenwerking en in ieder geval met medeweten van vele vraagouders, de Belastingdienst overgegaan tot uitkering van in totaal 3.359.518 euro aan kinderopvangtoeslag.

“De Belastingdienst moet bij controle van toeslagen uit kunnen gaan van de juistheid van de informatie die door de burgers wordt verstrekt. Zeker als deze informatie afkomstig is van een professionele partij, in dit geval een gastouderbureau. Verdachten hebben, door op voornoemde wijze te handelen, de controlemogelijkheden van de Belastingdienst op ernstige wijze ondermijnt. De Belastingdienst was voor verdachten niets anders dan een geldboom, een pinautomaat met gratis geld. De samenleving – toeslagen worden immers betaald uit de algemene middelen – is hierdoor ernstig benadeeld.”, aldus de officier.

Ten laste gelegde feiten en eis

Verdachten wordt oplichting van de Belastingdienst, valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een criminele organisatie verweten. Zij hoorden een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar, een gevangenisstraf van 3 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk en een gevangenisstraf van 1 jaar tegen zich eisen. Tevens kondigt de officier van justitie aan voor alle drie verdachten een vordering tot ontneming in te dienen. De rechter doet op 21 januari uitspraak.

Vraagouders voor de rechter

In november j.l. heeft reeds een aantal betrokken vraagouders zich verantwoord voor de rechtbank in Den Haag. De rechter legde hen voorwaardelijke gevangenisstraffen en taakstraffen op.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^