'Regulering van benchmarks onder de Verordening Marktmisbruik en het voorstel Benchmark Verordening'

Schandalen rond de manipulatie van benchmarks zoals de Libor- en Euribor-rentetarieven maar ook manipulatie van koersen van valutatransacties en edelmetalen hebben geleid tot internationale en Europese onderzoeken naar het gebruik van benchmarks. De integriteit van benchmarks is belangrijk voor de prijsstelling van veel financiële instrumenten, zoals renteswaps en commerciële en niet-commerciële overeenkomsten, zoals hypotheken. Het is dan ook begrijpelijk dat de manipulatie van benchmarks het vertrouwen in de markt heeft aangetast. In Europa was de eerste reactie op de schandalen het opnemen van een verbod tot manipulatie van benchmarks in de verordening betreffende marktmisbruik (Verordening Marktmisbruik) en het strafbaar stellen daarvan in de richtlijn betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (Richtlijn Marktmisbruik). Hiermee wilde de Europese Commissie duidelijk maken dat de manipulatie van benchmarks onmiskenbaar strafbaar is. Het strafbaar stellen van de manipulatie van benchmarks voorkomt echter niet het risico op manipulatie van benchmarks als gevolg van belangenconflicten en keuzevrijheid.

Het voorstel voor het reguleren van het samenstellen, publiceren en gebruiken van benchmarks in een verordening inzake Benchmarks (Benchmark Verordening) is dan ook een logische tweede reactie van de Europese Commissie op de schandalen rond de manipulatie van benchmarks. In dit artikel gaan de auteurs eerst kort in op wat een benchmark nu eigenlijk is en welke partijen doorgaans met een benchmark te maken hebben. Vervolgens gaan zij in op de strafbaarstelling van de manipulatie van benchmarks (in de Verordening Marktmisbruik en in de Wet op het financieel toezicht vanaf 1 januari 2016), waarna zij ingaan op het samenstellen, publiceren en gebruiken van benchmarks (in de Benchmark Verordening). Hierbij zullen best practices (zoals opgenomen in het rapport van de AFM en DNB van 27 oktober 2015) worden meegenomen.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^