Toezicht en handhaving in het omgevingsrecht

De Vereniging voor Milieurecht organiseert op donderdag 18 april a.s. van 14-17 uur de themamiddag Toezicht en handhaving in het omgevingsrecht. Tijdens deze VMR Themamiddag wordt ingegaan op de vraag op welke wijze toezicht en handhaving plaatsvindt in het omgevingsrecht. Twee inleiders, prof.mr. A.B. Blomberg (Erasmus Universiteit Rotterdam) en mr. dr. I.M. Koopmans (Functioneel Parket) gaan in op de instrumenten uit het bestuursrecht en het strafrecht. Zij bespreken onder meer wie bevoegd is, welke (nieuwe) instrumenten er zijn, Europese ontwikkelingen,actuele jurisprudentie en of er sprake is van een integrale aanpak en hoe die werkt. Beide inleiders besprekenenkele knelpunten uit de praktijk bij de toepassing van de instrumenten.

Na een korte pauze beziet dr. C.G. van Wingerde (Rekenkamer Rotterdam) op basis van recent onderzoek naar de praktijk of de toepassing van sancties wel leidt tot betere naleving. Tot slot zal mr. J. Teekens (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)bespreken wat er nodig is om enkele knelpunten op te lossen en welke nieuwe ontwikkelingen te verwachten zijn in het licht van de Omgevingswet.

  • Voorzitter: Mr.dr. M.J.C. (Marjolein) Visser,bestuurslid VMR, ACELS/Centrum voor Milieurecht UvA
  • Kosten: Leden gratis, Niet-leden €85.
  • Locatie: Domstad Cursus- en vergadercentrum, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

 

Programma: bekijkt u hier de flyer.

Print Friendly and PDF ^