Themazitting faillissementsfraude 7 juli

Door de verslechterde economische omstandigheden is het aantal faillissementen de afgelopen jaren toegenomen en daarmee ook de kans op faillisssementsfraude. Hoewel deze vorm van fraude niet direct tot de verbeelding spreekt, brengt het met name voor ondernemers ernstige, schadelijke gevolgen met zich mee. Deze worden duidelijk aan de hand van individuele zaken, zoals die op de themazitting op 7 juli in Utrecht aan bod komen.

Soms lijkt er eerder sprake van slordigheid dan van boze opzet. Zo staat er een vrouw uit Bunschoten terecht. In augustus 2012 ging haar bedrijf failliet. Zij kon toen geen administratie overleggen. Dat deed haar man, en die wijst weer door naar de boekhouder. Door het ontbreken van een administratie is onbekend gebleven welke leveranciers vorderingen op haar hebben en voor welke bedragen, en of er goederen zijn verdwenen. Leveranciers vissen in dit soort situaties per definitie achter het net. Om dat tegen te gaan, is het niet voeren van een administratie - en dit niet kunnen overleggen bij een faillissement - strafbaar gesteld.

Het kan ook erger. Zo staat er een bestuurder van een bouwbedrijf terecht. Vlak voor het faillissement worden er diverse bestellingen geplaatst die niets met de activiteiten van het bedrijf te maken hebben: computers (ruim 14.000 euro), scooters (25.000 euro) en rijplaten (90.000 euro). Toen het bedrijf failliet ging, waren de goederen geleverd, niet betaald en onvindbaar. Er werd vrijwel geen administratie teruggevonden en er is ook nooit be- lastingaangifte gedaan. Daar komt bij dat deze verdachte een kredietaan- vraag voor 10.000 euro had gedaan op basis van een werkgeversverklaring, salarisspecificaties en een overzicht van een bankrekening, die allemaal vervalst waren. In juridische termen: bedrieglijke bankbreuk en valsheid in geschifte.

Deze voorbeelden tonen aan dat faillissementsfraude een soort diefstal is, van leveranciers, van de belastingdienst, van de maatschappij. Het is on- dermijnend als fraudeurs hun vorderingen niet betalen, positief uit het faillissement komen en anderen duperen of zelfs meeslepen in het fail- lissement. Daarom worden op alle parketten in Nederland zowel eenvoudige als complexere zaken van faillissementsfraude opgespoord en aangebracht bij de rechtbank. Dit als signaal naar de maatschappij dat dit soort fraude niet wordt getolereerd, naar ondernemers dat zij hun administratieplicht serieus moeten nemen, en naar curatoren dat het zinvol is om aangifte te doen.

Op 7 juli om 9.00 's ochtends is er een zitting bij de meervoudige kamer in Utrecht waar vijf van soort zaken met zes verdachten aan bod komen. In het najaar 2014 zal nog een dergelijke zitting worden gehouden.

_______________________________________________________________________

Jaarlijks worden er zo'n 10.000 faillissementen uitgesproken. Volgens onderzoek van het WODC is in een kwart van de dossiers sprake van faillissementsfraude. Het bedrag aan onbetaalde vorderingen werd in 2011 landelijk geraamd op 1,7 miljard euro. Met de politie Midden-Nederland is afgesproken dat zij jaarlijks 150 fraudezaken aanleveren, waaronder 25 faillissementsfraudezaken.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^