Themanummer: Perspectieven op het Urgenda-vonnis

De redactie van het Tijdschrift M&R heeft ervoor gekozen om de belangrijke doch ook complexe Urgendazaak een bijzondere behandeling te geven door verschillende dimensies van de uitspraak te laten bespreken door een reeks van deskundigen die ieder steeds een specifiek perspectief ter hand nemen. Dit nummer biedt de eerste vier perspectieven aan, te weten: 1) een staatsrechtelijk perspectief gepresenteerd door Aalt Willem Heringa, 2) een Europeesrechtelijk perspectief geleverd door Mariolina Eliantonio; 3) een natuurwetenschappelijk (IPPC-)perspectief van de hand van Leo Meyer; en 4) een beleidsmatig perspectief opgesteld door Pieter Boot. Later dit jaar verschijnen nog andere perspectieven, zoals een civielrechtelijk perspectief en een perspectief vanuit de omgevingswet. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^