'The usual suspects: doen geloven dat een aan fraus legis gekoppelde boete niet bestaat'

Al weer enige tijd geleden verscheen er een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland die de landelijke pers haalde. De rechtbank paste het leerstuk van fraus legis toe en liet daarbij de vergrijpboete in stand. Echter, is een dergelijke boete voor een vermeende opzettelijke handeling van de belastingplichtige wel mogelijk indien doel en strekking van het fiscale wetsartikel niet duidelijk zijn? De auteurs trachten hierop een antwoord te vinden.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^