Veroordelingen en vrijspraken in VSM-zaak

De rechtbank Overijssel heeft drie mannen die betrokken waren bij de Vastgoed Solide Maatschappij (VSM) veroordeeld wegens verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen. Wel worden zij vrijgesproken van oplichting. De drie veroordeelde mannen krijgen gevangenisstraffen variërend van 1 tot 3 jaar. Drie andere mannen die bij het bedrijf betrokken waren zijn vrijgesproken.

Beleggingsmaatschappij

VSM is een beleggingsmaatschappij die tot doel had om door derden geïnvesteerd geld te beleggen in vastgoed. Ook werd het aangetrokken geld gebruikt voor leningen aan Apex, een andere BV binnen hetzelfde concern. In de jaren 2004-2009 wist VSM veel geld aan te trekken van particuliere investeerders. Een groot deel van dat geld werd uitgeleend aan Apex Vastgoed, het moederbedrijf van VSM. Vanaf eind 2008 komt VSM in de problemen omdat Apex niet in staat blijkt om het geleende geld terug te betalen. Twee jaar later, in december 2010, gaat Apex failliet.

Verduistering en witwassen

De rechtbank oordeelt dat niet bewezen is dat de directie van VSM de opzet had om beleggers op te lichten. Het Openbaar Ministerie vond dat sprake was van oplichting, omdat het opgehaalde geld niet werd geïnvesteerd in vastgoed maar werd uitgeleend aan Apex. Uit het dossier blijkt echter niet dat mensen op valse voorwendselen zijn overgehaald om in het bedrijf te investeren. Een deel van het geld dat het bedrijf ophaalde werd bovendien wel degelijk in vastgoed geïnvesteerd.

Nadat VSM in de problemen kwam gingen de leidinggevenden, terwijl ze wisten van de slechte financiële situatie, echter door met het betalen van buitensporige vergoedingen aan henzelf. Dat gebeurde via diverse andere BV’s, waarmee geprobeerd werd het geld wit te wassen. In totaal werd op deze wijze tussen december 2008 en augustus 2010 ongeveer € 1,7 miljoen euro aan VSM onttrokken. De investeerders hebben door het handelen van de leidinggevenden hun beleggingen in rook zien opgaan. Daarmee hebben de leidinggevenden de investeerders in het bedrijf naar het oordeel van de rechtbank ernstig gedupeerd.

Straffen en vrijspraken

De rechtbank legt aan de commercieel directeur van het bedrijf een gevangenisstraf van 3 jaar op. Ook moet hij 3 maanden gevangenisstraf die hem bij een eerdere veroordeling voorwaardelijk waren opgelegd alsnog uitzitten. Een tweede directeur krijgt van de rechtbank een gevangenisstraf van 2 jaar waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Een interim-manager die bij de verduistering betrokken was moet 1 jaar de cel in, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. De rechtbank spreekt drie andere directeuren vrij, omdat twee van hen al niet meer in dienst waren ten tijde van de verduistering en van de derde niet bewezen is dat hij betrokken was bij de strafbare feiten.

Lees hier de volledige uitspraken:

Print Friendly and PDF ^