Kabinet investeert extra miljoen in aanpak fraude

Het kabinet investeert een extra bedrag van € 1 miljoen in de deelname van burgerzaken-ambtenaren aan opleidingen en examens gericht op fraudebestrijding. Dat laat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maandag in een brief aan gemeenten weten.

Gemeenten kunnen kosteloos (middels een voucher) burgerzaken-ambtenaren laten deelnemen aan speciaal ontwikkelde opleidingen gericht op fraudebestrijding -en herkenning aan de balie, mits deze ambtenaren vóór 1 december 2013 zijn aangemeld.

De verstrekking van de vouchers sluit aan op de maatregelen uit de Kwaliteitsagenda GBA: vanwege het belang van de GBA als noodzakelijk informatiesysteem voor veel overheidstaken moeten met name de adresgegevens op een zo hoog mogelijk niveau gebracht worden. De Kwaliteitsagenda wordt versterkt ingezet ten behoeve van fraudebestrijding:

  • De risicoprofielen, die zijn ontwikkeld door de gemeenten in relatie tot het inschrijven van personen, worden actief gedeeld met alle gemeenten.
  • Via de centrale verstrekkingsvoorziening wordt gemonitord op risicopatronen bij inschrijvingen bij gemeenten op adressen.
  • Er komt meer samenwerking in de keten van afnemers van de GBA.
  • Door de extra investering van 1 miljoen in opleidingen wordt de deskundigheid van burgerzaken-ambtenaren bevorderd.
  • Gemeenten zullen extra adresonderzoeken uitvoeren in het kader van fraudebestrijding.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^