Symposium 'Medialisering van het recht'

Hoe moeten juristen zich opstellen in een wereld waarin de media een steeds grotere rol spelen? Voor welke mediastrategie moet je kiezen als advocaat, officier van justitie of rechter? Moet je je afzijdig houden of juist niet? Hoe beïnvloeden de media de beeldvorming rond de togaberoepen? Deze en vele andere vragen passeren de revue in het boek De Togakamer van mr. Gerben Kor. Tijdens het (gratis) symposium 'Medialisering van het recht' dat wordt gehouden op 26 september van 15.00 - 18.00 uur in Amsterdam wordt hierover van gedachten gewisseld.

Programma

  • 15.00 uur: Ontvangst
  • 15.30 uur: Opening door Rob Doeve, directeur Taalcentrum-VU
  • 15.45 uur: Paneldiscussie over actuele thema’s waarbij media en recht samenkomen. Panelleden: Herman Bolhaar (voorzitter College van procureurs-generaal), Bas le Poole (partner Houthoff Buruma) en Ybo Buruma (raadsheer Hoge Raad). Moderator: Wouter Veraart (vice-decaan en hoogleraar rechtsfilosofie aan de rechtenfaculteit VU)
  • 16.30 uur: Do’s en don’ts in de omgang met de media. Flitsworkshop door Taalcentrum-VU
  • 16.45 uur: Astrid Joosten reikt eerste exemplaar van het boek De Togakamer uit aan Gerben Kor
  • 17.00 uur: Borrel

Datum, tijd en locatie

Het symposium vindt plaats op donderdag 26 september van 15.00 tot 18.00 uur in de Agorazaal van het VU hoofdgebouw.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^