Oppositie heeft kritiek op OM-bezuiniging

De oppositie vreest dat bezuinigen op het OM negatieve gevolgen heeft voor het functioneren van de organisatie. Een efficiencyslag is wel degelijk mogelijk, denkt de coalitie.

Nadat eerdere kabinetten al 83 miljoen hebben bezuinigd op het OM, wil minister Opstelten (Justitie) nog eens 51 miljoen korten op het budget. De organisatie raakt zo binnen een paar jaar een kwart van haar budget kwijt, stellen De Wit (SP) en Berndsen (D66) vast. In de ogen van Van der Staaij (SGP) is dit "disproportioneel". CDA'er Oskam vindt het onverantwoord. Hij verwacht dat het OM meer fouten gaat maken: de kwaliteit van de rechtsstaat is in het geding. Dat is de minister niet met hem eens.

Oppositie: daders dreigen hun straf te ontlopen Rechtszaken belanden op de plank, worden onterecht geseponeerd of worden te gemakkelijk geschikt. De extra OM-bezuinigingen zorgen er volgens de oppositie voor dat de minister zijn streven naar "een veiliger Nederland in een sterke rechtsstaat" niet haalt. Criminelen ontlopen hun straf of krijgen strafvermindering door het te laat of onvolledig aanleveren van dossiers door het OM bij de rechter, vreest Helder (PVV). Slachtoffers komen volgens De Wit zo in de kou te staan. Berndsen zegt dat het justitieapparaat vastloopt door te veel prioriteiten en te weinig middelen en visie.

Efficiënter werken en betere ICT leveren geld op Een drukbezochte winkel die een heftige verbouwing ondergaat maar wel openblijft. Zo omschrijft VVD'er Van der Steur de positie van het OM, dat te maken met grote veranderingen en kleinere budgetten. Hij erkent dat de opgelegde bezuinigingen lastig zijn te realiseren, maar het is volgens hem wel mogelijk. Daarbij sluit Recourt (PvdA) zich aan, ondanks zijn zorgen. Hij wijst erop dat ook OM-top denkt dat de bezuiniging haalbaar is. Uniforme werkwijzen, specialisatie en slimmer werken zullen volgens Opstelten leiden tot hoogwaardige en doelmatige strafrechtpleging. Hij ziet mogelijkheden in beperking van de overhead, besparing op huisvesting en verdere digitalisering.

Opstelten gaat halfjaarlijks rapporteren over het OM De minister verwacht dat de kwaliteit van het OM op peil blijft, ondanks de geplande extra bezuinigingen. Wel erkent hij dat er risico's zijn. De suggestie van De Wit om die te verminderen door de bezuiniging deels uit te stellen neemt hij echter niet over. Opstelten zal de ontwikkelingen bij het OM monitoren en ingrijpen bij problemen met de kwaliteit. Verder gaat hij halfjaarlijks aan de Kamer rapporteren over de stand van zaken bij het OM. Helder wil dat die rapportages worden gekoppeld aan deadlines voor het oplossen van problemen.

De Kamer stemt 19 september over de ingediende moties.

Bron: Tweede Kamer

Print Friendly and PDF ^