Symposium 'Europees bankentoezicht: de eerste ervaringen. Over successen en kinderziektes in het eerste jaar Europees bankentoezicht.'

Op vrijdagmiddag 2 oktober a.s. organiseert IvO Center for Financial Law & Governance van de Erasmus School of Law het symposium Europees bankentoezicht: de eerste ervaringen. Over successen en kinderziektes in het eerste jaar Europees bankentoezicht. Topsprekers van onder meer het ministerie van Financiën, de Europese Centrale Bank, De Nederlandsche Bank en ABN AMRO zullen ingaan op de ervaringen met het Single Supervisory Mechanisme tot dusver. Hoe verloopt de samenwerking tussen de Europese Centrale Bank en de nationale toezichthouders? Hoe wordt het Europees bankentoezicht in de sector zelf ervaren? Levert dit toezicht, zoals beoogd, een bijdrage aan herstel van vertrouwen in de bankensector en in de financiële markten, en is het daarmee ook een steun voor het economisch herstel in de gehele Europese Unie?

Programma

14.00 - 14.15 Opening en inleiding op het thema door de dagvoorzitter

Rein Pijpers, Adviseur Juridische Zaken SNS Bank en wetenschappelijk docent Financieel recht aan de Erasmus School of Law

14.15 - 16.45 Diverse sprekers, te weten:
  Irene Linthorst, Plaatsvervangend afdelingshoofd Financiële stabiliteit bij het Ministerie van Financiën
  Steven Keuning, Directeur Generaal bij de Europese Centrale Bank
  Jos Heuvelman, Divisiedirecteur toezicht Europese Banken bij De Nederlandsche Bank
  Babet de Vries, Senior Legal Counsel Regulatory Affairs bij ABN AMRO
  Roel Theissen, Adviseur Prudentieel toezicht en wetenschappelijk docent Financieel recht aan de Erasmus School of Law
16.45 - 17.00 Afsluiting

Rein Pijpers

17.00 - 18.00 uur Borrel

 

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^