Symposium "De administratie: een quick win voor de faillissementsfraudebestrijding!"

De bestrijding van faillissementsfraude staat inmiddels volop in de politieke belangstelling. Terecht: de financiële en maatschappelijke schade is enorm. Bij de aanpak van deze fraude speelt de administratie een cruciale rol. Failliete ondernemers die geen deugdelijke administratie aan de curator kunnen overhandigen, hebben namelijk iets uit te leggen. Voor zover dit al niet is ingegeven om gepleegde fraude te verbloemen, is het een indicatie van onverantwoord ondernemerschap.

Het congres staat 's morgens in het teken van de Wet bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement (de WBF). Aan het feit dat geen fatsoenlijke administratie is gevoerd, verbindt deze wet een onweerlegbaar vermoeden van onbehoorlijk bestuur. De aangesproken bestuurder kan alleen ontkomen aan een aansprakelijkstelling voor het faillissementstekort, indien hij kan weerleggen dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak was van het faillissement. Het congres wil bevorderen dat de WBF optimaal in stelling wordt gebracht. Allereerst schetst professor Jan Berend Wezeman op een heldere en praktische wijze het inhoudelijk kader van deze wet. Vervolgens belicht de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie de inhoud en eventuele onduidelijkheden van de Garantstellingsregeling curatoren (GRS) 2012. Hierbij worden de uitkomsten meegenomen van een onder curatoren gehouden klanttevredenheidsonderzoek. De Belastingdienst sluit de ochtend af met een concreet antwoord op de vraag wat de fiscus met betrekking tot deze aansprakelijkheidsactie voor de curator kan betekenen.

Verder kan het opsporen van faillissementsfraude en andere onregelmatigheden beter en sneller door een structurele forensische analyse van administraties in faillissement. Ontwikkelingen op het vlak van ICT maken dit eenvoudiger. Paulianeuze en frauduleuze transacties zouden zo vaker kunnen worden bestraft en ongedaan worden gemaakt. Het middaggedeelte van het congres is hieraan gewijd. Drs. Jeanette Brouwer RA, forensisch accountant en ervaren docente op dit terrein, begint met een uiteenzetting van de belangrijkste "red flags" (indicatoren van faillissementsfraude//onrechtmatig handelen) in administraties. Aansluitend zullen twee commerciële partijen een presentatie geven van hun visie op het forensisch analyseren van digitale administraties en van wat zij op dit terrein kunnen bieden. Hierbij komen aspecten aan bod als het veiligstellen, het ontsluiten en het doorzoeken van allerlei data (de eigenlijke administratie, e-mail, bankafschriften etc.). In werkgroepen zal vervolgens worden gesproken over de mogelijkheden en het nut van forensische analyse van administraties in faillissementen ten behoeve van de aanpak van faillissementsfraude en andere onregelmatigheden. Daarbij zal ook de vraag aan de orde komen wat de eigen inspannings- en investeringsverplichtingen van curatoren, rechters-commissaris in faillissement, accountants en politie/justitie op dit terrein (zouden moeten) zijn. Dit gedeelte van de dag wordt plenair afgesloten met een terugkoppeling door de voorzitters van de werkgroepen van hetgeen in de werkgroepen is besproken.

Datum: 20 juni 2013

Locatie: Wyndham Apollo Hotel, Amsterdam

Doelgroep: Curatoren (Insolad, Jira), rechters-commissaris in faillissementen (Recofa), (forensisch) accountants, medewerkers van politie en justitie.

Prijs U kunt zich inschrijven voor het hele symposium of alleen voor het middagdeel (aanwezigheid vanaf de lunch om 12.30 uur).

  • € 500,- voor het hele symposium, inclusief informatiemap, lunch en borrel;
  • € 375,- voor het middagdeel, inclusief informatiemap, lunch en borrel.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^