Surveilleren, internet en privacy

Wanneer moet politiesurveillance op het internet onder de beperkingen van stelselmatige observatie vallen? Experts verschillen nog van mening over de vraag of een site waarvoor een registratieplicht geldt juridisch even openbaar is als sites waar dat niet voor geldt. En of je dus als burger bedacht moet zijn op gebruik door de politie van informatie die je op een besloten forum zet. De kernvraag voor de burger is natuurlijk wanneer zijn privacy hier in het geding komt.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^