Eerste Kamer akkoord met uitbreiding Wet Bibob

Op 20 maart was het voorstel al met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer en gisteren heeft de Eerste Kamer het voorstel als hamerstuk afgedaan.

Het wetsvoorstel regelt dat de vastgoedsector, de kansspelsector, de vuurwerkimporteurs en de uitvoer, doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten onder de werking van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) komen te vallen. Hierdoor krijgen overheden met name bij vastgoedtransacties de mogelijkheid om andere partijen via een Bibob-onderzoek te screenen. Met dit voorstel komt het kabinet tegemoet aan de wens van de verschillende bestuursorganen en wordt de criminaliteit in deze sectoren verminderd.

Verder wordt door deze wijziging wordt de informatiepositie van bestuursorganen en externe bewaarschriften commissies verbeterd, krijgt de burgemeester met een bestuurlijke sluitingsbevoegdheid de mogelijkheid om (niet-vergunningplichtige) misdaad bevorderende branches en activiteiten te weren. Ook wordt een kwaliteitscommissie ingesteld, de adviestermijnen voor het Bureau BIBOB verruimd tot maximaal 12 weken, krijgt de lokale driehoek (burgemeester, hoofd van politie en de officier van justitie) inzage in het advies.

Print Friendly and PDF ^