Studiepocket 'Schets van het economisch strafrecht'

De studiepocket Schets van het economisch strafrecht bevat een beknopte inleiding in het economisch strafrecht en verschaft inzicht in de ontstaansgeschiedenis, de ontwikkeling en de actuele positie van dit onderdeel van het bijzonder strafrecht. De Wet op de economische delicten (WED) staat daarbij centraal en wordt op tal van onderdelen van commentaar voorzien. Het boek gaat in op de aard van de economische delicten en op de wijze waarop zij door de wetgever zijn geconstrueerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het functioneel daderschap, het daderschap van de rechtspersoon en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van zijn functionarissen.

De vergaande onderzoeksbevoegdheden die de WED toekent en het ruime sanctie-arsenaal dat deze wet ter beschikking stelt, vormen eveneens onderwerp van bespreking. De tekst van de WED is opgenomen in een bijlage, die ook nog enig artikelsgewijs commentaar bevat. Deze 8e druk is geheel bijgewerkt naar de laatste stand van zaken.

Klik hier voor de inhoudsopgave van het boek en hier voor het eerste hoofdstuk.

Praktische Informatie

Auteur: prof. mr. Daan Doorenbos Druk 8 ISBN 9789013120578 Verschijningsdatum 09 februari 2015 Aantal pagina's 300 Prijs € 39,50

Klik hier om het boek te bestellen via Kluwer.
Print Friendly and PDF ^