Strijd tegen witwassen gaat in 2013 onverminderd door

De Europese Commissie heeft op 6 februari jl. twee voorstellen goedgekeurd om de Europese regels in de strijd tegen witwassen van geld en geldoverboekingen te verstrengen. Het pakket van maatregelen omvat een richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en een verordening inzake informatie die bij geldovermakingen moet worden gevoegd om een vlotte traceerbaarheid van deze geldovermakingen te verzekeren.  

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^