Eerste Kamer rond behandeling van wetsvoorstel Instellingswet Autoriteit Consument en Markt af

De Eerste Kamer heeft vandaag de behandeling van het wetsvoorstel Instellingswet Autoriteit Consument en Markt afgerond. De stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 26 februari 2013. Het wetsvoorstel strekt tot oprichting van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In de ACM zullen Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en Consumentenautoriteit (CA) samengaan.

Doel van de oprichting van de ACM is vergroting van de effectiviteit en de efficiëntie van het markttoezicht in Nederland. De Autoriteit Consument en Markt kan flexibel en integraal inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals internationalisering, technologische ontwikkelingen en veranderde markten en marktontwikkelingen. Binnen de ACM kan gemakkelijker gebruik worden gemaakt van beschikbare expertise, kennis en informatie, hetgeen de kwaliteit van het toezicht ten goede komt. Oprichting van de ACM zal leiden tot besparingen. Tot slot kan de oprichting van de ACM op termijn leiden tot een vermindering van de regeldruk.

 

Bron: Eerste Kamer

Print Friendly and PDF ^