Strengere eisen aan uitzendbureaus

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt meer maatregelen om malafiditeit in de uitzendbranche aan te pakken. De Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV gaan de branche gerichter controleren en het speciale interventieteam blijft ook na 2014 actief. Ook de sector zelf neemt maatregelen. De toetsing voor het keurmerk wordt onafhankelijker en de lat om een certificaat te krijgen komt hoger te liggen. Naleving van de cao wordt een belangrijk onderdeel van het keurmerk. Als bureaus zich niet aan cao-afspraken houden, krijgen ze geen certificaat. De minister wil harde cijfers van de sector zien over de resultaten. Dit heeft Asscher vandaag, mede namens staatssecretaris Wiebes van Financiën, in een brief aan de Tweede Kamer, geschreven.

Er zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet door de overheid en de uitzendsector om malafide bureaus aan te pakken. Er is voor ruim honderd miljoen euro aan sancties opgelegd. Ook de sector zelf zet stappen, maar niet snel genoeg. Te veel ondernemingen gaan nog in de fout, ook gecertificeerde uitzendbureaus.

Het is duidelijk dat de problemen bij de uitzendbureaus niet zomaar uit te roeien zijn. Wet- en regelgeving en handhaving maken het malafide uitzendbureaus en de personen achter deze bureaus steeds lastiger. Daarnaast wil Asscher het systeem van certificering in de uitzendbranche in stand houden, maar het systeem moet wel verbeterd worden. De overheid pakt hierbij een grotere regierol. Bij onvoldoende voortgang komt Asscher met een alternatief systeem.

Het interventieteam AMU bestaat uit de Inspectie SZW, Belastingdienst en UWV. In gezamenlijkheid controleren ze regelmatig malafide uitzend- bureaus. In april heeft het team in Brabant een verpakkingsbedrijf gecontroleerd, wat zich mogelijk ook bezig houdt met het uitlenen van werknemers. Zowel de ondernemer als de 59 werknemers, waarvan de meeste de Poolse nationaliteit hebben, zijn ter plaatse gehoord.

In verband met belastingschulden heeft de Belastingdienst onder meer beslag gelegd op bankrekeningen, auto’s en  een woning. De Inspectie SZW, UWV en Belastingdienst doen op dit moment nog nader onderzoek naar mogelijk andere overtredingen. Zo wordt onder meer gekeken of er sprake is van onderbetaling van de werknemers.

Print Friendly and PDF ^