Strafrechtelijke vervolging alternatieve behandelaren

Uit twee uitspraken van dit jaar blijkt dat in gevallen van ernstige verwijten bij alternatieve genezers deze steeds vaker door het OM voor de strafrechter worden gebracht, waar voorheen grote terughoudendheid werd betracht, en deze ook steeds vaker worden veroordeeld tot zelfs (onvoorwaardelijke) gevangenisstraffen.

Bij deze uitspraken schreef prof. Tom Schalken een kritisch commentaar over sommige praktijken. Zonder dat de auteur een oordeel velt over toelaatbare alternatieve behandelingen, is het in zijn optiek wel duidelijk dat bepaalde handelswijzen door natuurgenezers, zeker als zij ook nog basisarts zijn, absoluut ontoelaatbaar zijn en door OM en rechter zelfs op het niveau van "crimineel gedrag" worden beoordeeld. Dit ondanks de vrije wil van de patiënt, waarop de liberale gezondheidswetgeving zich beroept.

Noten:

  • Gezondheidsrecht Jurisprudentie 2013 afl. 5, GJ 2013/85
  • Gezondheidsrecht Jurisprudentie 2013 afl. 6, GJ 2013/102

Voor de volledige uitspraken:

Print Friendly and PDF ^