Strafrechtelijke Handhaving van Intellectuele Eigendomsrechten

De Auteurswet bevat een flink aantal strafrechtelijke bepalingen. Zo wordt degene die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders auteursrecht, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of een geldboete van de vierde categorie. Ook is het verspreiden van inbreukmakende voorwerpen strafbaar, evenals het opzettelijk handelen in decodeermiddelen, de onrechtmatige publicatie van een portret, de ongeoorloofde bemiddeling van muziekauteursrechten, het openbaar maken van een portret en het doen van een onjuiste opgave van het muziekgebruik aan Buma.

Doordat civielrechtelijke handhaving (door rechthebbenden) het uitgangspunt is van het Openbaar Ministerie, denken we – als het gaat om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten – niet meteen aan het strafrecht. Dit uitgangspunt is ook opgenomen in de Aanwijzing intellectuele eigendomsfraude en de Richtlijn voor strafvordering intellectuele eigendomsfraude van het OM. Maar wanneer komt het strafrecht nu wel om de hoek kijken?

PROGRAMMA

Een introductie intellectuele eigendomsrechten en de handhaving daarvan in de praktijk
 • Inleiding IE-rechten
 • Straf- vs. civielrechtelijke handhaving (daarbij komt ook 337 Sr aan bod)
 • Mogelijkheden en belemmeringen in de praktijk (aangifte, samenwerking etc.)
 • Straf- en civielrechtelijke bewijsvergaring (welk bewijs van inbreuk kun je in rechte gebruiken?)

door Reindert van der Zaal en Maarten Schut

Intellectuele Eigendom: een belangrijk juridisch én cultureel vraagstuk
 • Copyright, or the right to copy
 • Strafrechtelijke handhaving
 • Grenzen aan handhaving

door Dop Kruimel

Effectieve Handhaving & de rol van de Douane
 • De structuur van de Douane & handhaving in Nederland
 • Om welke IE rechten betreft het en welk ministerie is beleidsverantwoordelijk voor de rechten die genoemd zijn in de huidige Vo 1383/2003 en Vo 608/2013?
 • Procedure IER: Hoe gaat het bij de Douane in de praktijk op het gebied van IE, de positie van Team IER bij de Douane, Risico analyse, internetverkopen en statistiek van vangsten
 • Strafrechtelijke handhaving
 • Samenloop met andere taken
 • Nieuwe (APV) Vo 608/2013
 • Laatste ontwikkelingen EU NL

door Peter Sannes

DOCENTEN

DOELGROEP

 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen
 • Openbaar Ministerie
 • Rechterlijke macht
 • Overheidsjuristen
 • Douane

Praktische Informatie

Datum & tijd: Dinsdag 3 juni 2014 | 14.00 - 17.45 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

Locatie: Plein 15-16 (2511 CR) te Den Haag. Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten) en nabij Pleingarage (2 minuten).

Routebeschrijving Klik hier voor de routebeschrijving.

Kosten: € 175,- excl. BTW Nemen er meerdere personen van uw kantoor of organisatie deel aan de studiemiddag, dan ontvangt u beiden € 25,- korting.

Belangstelling? Schrijf u hier in of stuur een mailtje naar inschrijven@bijzonderstrafrechtacademie.nl.

U kunt ook bellen naar 070-711 39 10 of 06-19 92 09 76.

Print Friendly and PDF ^