'Arbeidsomstandighedenwet overtreden? Check de beleidsregels!'

Wanneer een arbeidsongeval plaatsvindt, denkt men niet direct aan een strafrechtelijk traject. Onder omstandigheden kan in dit soort gevallen echter wel degelijk sprake zijn van een strafbaar feit. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf in kwestie zich niet aan de bepalingen van de Arbeidsomstandig- hedenwet heeft gehouden, waardoor vervolgens het ongeval is ontstaan.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^