Strafrecht. Tussen ratio en emotie

Dit boekje - geschreven door Tineke Cleiren en Antoine Hol en verschenen op 14 januari 2013 - geeft  op heldere en toegankelijke wijze inzicht in de complexiteit van de werkelijkheid binnen het strafrecht. 

De inhoud

De rechtspraak ligt vandaag de dag onder een vergrootglas. In dit mediatijdperk is de rechter niet meer boven iedere twijfel verheven en brokkelt zijn gezag af. Sensationele strafzaken en daarbij eventueel gemaakte fouten worden breed uitgemeten. Bovendien neemt de politieke en maatschappelijke druk om strenger te straffen flink toe. Dit boek laat zien dat strafrecht niet kan functioneren als het alleen door emoties wordt geleid, of als het zich opsluit in zuivere rationaliteit zonder aan te sluiten bij menselijke emoties.  Strafrecht moet laveren tussen ratio en emotie.

Waarom ligt de macht in het strafrecht bij de overheid en niet bij het slachtoffer? Waarom mag de overheid niet alles uit de kast halen om vermeende misdadigers in de boeien te slaan? Waarom vervolgt het openbaar ministerie niet iedereen die de wet overtreedt? Kan het strafrecht wel rechtdoen bij het ‘grote kwaad’? Is het strafrecht te afstandelijk of juist te gevoelig voor wat er leeft onder de burgers?

In Strafrecht. Tussen ratio en emotie leggen de auteurs uit wat het strafrecht wel en niet kan oplossen. Strafrecht zorgt er namelijk voor dat de overheid ruimte krijgt om daadkrachtig op te treden, maar ook dat die ruimte ingeperkt wordt om zo overheidstirannie te voorkomen. Strafrecht is er om te vergelden, maar ook om overmatige strafoplegging te mijden. Slaagt het strafrecht in deze opdracht? Dit mooi vormgegeven boek behandelt de grote dilemma’s binnen het strafrecht en geeft op heldere en toegankelijke wijze inzicht in de complexiteit van de werkelijkheid binnen het strafrecht. Het laat zien hoe strafrecht zijn weg vindt tussen ratio en emotie.

De auteurs

  • Tineke Cleiren is hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam. 
  • Antoine Hol is hoogleraar Encyclopedie van het Recht en Rechtsfilosofie aan de Universiteit Utrecht. Hij is ook rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Haarlem (strafzaken) en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam (civiele zaken). 

Het boekje is gepubliceerd door Amsterdam University Press.

Print Friendly and PDF ^