Seminar Fiscale Fraude: Eerste hulp bij FIOD-onderzoeken

Bij de opsporing en vervolging van fiscale delicten wordt steeds vaker de accountant of de adviseur betrokken. De adviseur of accountant neemt hierbij niet alleen de rol aan van getuige, maar kan ook verdachte zijn. Tijdens dit seminar wordt besproken met welke strafrechtelijke aspecten een accountant/adviseur bij de advisering rekening dient te houden en komt aan bod wat uw rechten en plichten zijn in het geval de opsporingsdiensten bij u op de stoep staan. Aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden zullen praktische handvatten worden gegeven. Hierbij zal onder meer antwoord op de volgende vragen worden gegeven:

 • Welk risico kunt u als accountant/adviseur lopen?
 • Wanneer bent u verdachte, wanneer getuige?
 • Hoe te handelen bij een bezoek dan wel verzoek van de FIOD of het Openbaar Ministerie?
 • Bent u als accountant/adviseur verplicht te allen tijden mee te werken en stukken uit te leveren: wanneer wel en wanneer niet?
 • Hoe dient u te handelen tijdens een verhoor bij de rechter-commissaris?
 • Aan de toepassing van welke dwangmiddelen kunt u als accountant/adviseur worden onderworpen?

 

Sprekers

 • Anke Feenstra, advocaat-partner Hertoghs Advocaten
 • Vincent Leenders, officier van justitie Functioneel Parket Amsterdam
 • Jørgen Snitker, rechter Rechtbank Haarlem

 

Programma

De aanloop naar een strafzaak

Vincent Leenders zal in het eerste deel van de avond de belangrijkste aspecten van de aanloop naar een strafzaak behandelen:

 • Melding en inkeer: wanneer nog tijdig?
 • Bijzondere opsporingsbevoegdheden
 • Sfeerovergang tussen toezicht en opsporing
 • Onderzoek door de rechter-commissaris in strafzaken
 • Ne bis in idem en una via
 • Selectieproces van strafzaken / tripartiete overleg
 • De gang van zaken tijdens een FIOD-onderzoek
 • Nemo tenetur
 • Medewerkingsplicht?
 • Transigeren & vervolgen

 

Eerste hulp bij FIOD-onderzoeken

Vervolgens zullen onder leiding van Anke Feenstra enkele materieelrechtelijke aspecten de revue passeren:

 • Artikel 68 en 69 Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 10:5 Algemene douanewet
 • artikel 225 WvSr (valsheid in geschrifte)
 • Witwassen
 • Medeplegen
 • WWFT

 

“Court room” training

Dan tot slot krijgt u van Jørgen Snitker te horen wat u staat te wachten als de pijlen van de FIOD en/of OM zich inderdaad hebben gericht op u.

 • Welke rechten en plichten heeft u?
 • Welke rol heeft u als getuige?
 • Hoe dient u zich te gedragen bij een verhoor bij de rechtercommissaris?
 • Aan de toepassing van welke bijzondere dwangmiddelen kunt u worden onderworpen? Denk hier bijvoorbeeld aan het opnemen van vertrouwelijke (OVC-)gesprekken.
 • Komt het uiteindelijk tot een veroordeling, aan welke straffen moet u dan denken en welke oriëntatiepunten gelden hierbij voor de rechter?

 

DoelgroepAdvocaten, belastingadviseurs, bedrijfsfiscalisten, accountants, advocaten-belastingkundigen, juristen, (concern)controllers.

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Dinsdag 8 december 2015 van 18.00 – 21.30 uur (inloop met sandwiches vanaf 17.30 uur)

Locatie: Plein 15-16, Den Haag Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten) en nabij Pleingarage (2 minuten).

Kosten: € 175,- excl. BTW

PO-punten: 3 NOvA

 

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

Print Friendly and PDF ^