Self-reporting in het strafrecht en clementie in het mededingingsrecht

Het lijkt erop dat elementen van de mededingingspraktijk van invloed zijn op de wijze waarop door ondernemingen strafzaken worden afgewikkeld met het Openbaar Ministerie. Het is de vraag of dat altijd in het belang van de onderneming is. In deze column breken de auteurs een lans voor een heroriëntatie op de praktijk van self-reporting.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^