Schuldig tot het tegendeel is bewezen: Onschuldpresumptie geschonden in Bibob-procedure

Veelvuldig wordt in Bibob-procedures door (de gemachtigde van) de aanvrager van een geweigerde beschikking aangevoerd dat de onschuldpresumptie van artikel 6, tweede lid, EVRM zou zijn geschonden. Blijkt dit succesvol te zijn? Niet bepaald: voor zover bekend werd een dergelijk beroep telkens niet gehonoreerd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tot voor kort dan. In haar uitspraak van 11 februari 2015 heeft de Afdeling in een Bibob-procedure wél geoordeeld dat er sprake is van schending van de onschuldpresumptie.

Lees verder:

Meer weten over de Wet Bibob? Kom dan op 23 april 2015 naar de Cursus Wet Bibob.

Tijdens deze cursus wordt, naast het juridisch kader en de relevante rechtspraak, ingegaan op deze problematische aspecten van de Wet Bibob. Ook komen de verschillende aspecten van de advisering in het kader van de Wet Bibob aan bod en worden tips & tricks gegeven voor strafrechtjuristen met het oog op het bestuursrechtelijke karakter van de Bibob-procedure.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^