'Schadevergoeding na een transactie bij megafraude: een moeilijk verhaal?'

Het OM treft in grote fraudezaken regelmatig schikkingen. Veelgehoorde bezwaren hiertegen zijn het gebrek aan rechtsstatelijkheid, de stagnerende rechtsontwikkeling en dat er sprake zou zijn van klassenjustitie. Dat een schikking de verhaalsmogelijkheden van benadeelden aantast, is een bezwaar dat minder vaak gehoord wordt. Hierin komt mogelijk verandering, met het oog op het wetsvoorstel ‘Afwikkeling massaschade in een collectieve actie’. Lees verder:

 

Dit artikel is enkel te raadplegen indien u beschikt over een abonnement op Ars Aequi. Het artikel is wel los te kopen voor €12.50.

 

Print Friendly and PDF ^