'Samenwerken als strafverzwarende omstandigheid'

Daders die met elkaar samenwerken worden doorgaans als strafwaardiger gezien dan de alleen opererende dader. Daarbij moet uitdrukkelijk onderscheid worden gemaakt tussen de deelnemingsvorm medeplegen, waarmee strafbaarheid wordt geconstrueerd, en plegen in vereniging, als reden voor strafverzwaring. Nadere verkenning van deze laatste factor wijst uit dat de grond voor wettelijke strafverzwaring lijkt te verschuiven van een materieelrechtelijke naar een meer strafvorderlijke, waarbij een hoger strafmaximum niet meer wordt gebaseerd op de ernst van het feit, maar op de wens om de inzet van strafvorderlijke bevoegdheden mogelijk te maken. Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op Strafblad. 

 

 

Print Friendly and PDF ^