Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst: vanaf 1 januari 2016 nieuwe boete

Per 1 januari 2016 is Besluit nr. BLKB2015/1429M in werking getreden dat het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) wijzigt. Het besluit introduceert een boetebepaling in de Wet Vpb (artikel 29h Wet Vpb) en de wijziging van de bestaande boetebepaling van artikel 11 van de WIB, bij de inwerkingtreding van de wet Overige fiscale maatregelen 2016 (paragrafen 28f en 28h).

Daarnaast wordt de leesbaarheid van het BBBB verbeterd . Daartoe zijn de volgende passages van overwegend instructieve aard komen te vervallen: paragraaf 15, lid 1, 2 en 5, paragraaf 21, lid 7, 8 en 9, paragraaf 22, lid 5 en 6, paragraaf 22a, lid 4, 5 en 6 (deels), paragraaf 23, lid 7, 8 en 9, paragraaf 24a, lid 5 en 6, paragraaf 25, lid 2 (deels), 3 (deels), 4, 5, 7 en 11, paragraaf 25a, lid 6, paragraaf 26, lid 11, paragraaf 27, lid 7, paragraaf 28, lid 4, paragraaf 28b, lid 6, paragraaf 28c, lid 8, paragraaf 28d, lid 2, paragraaf 28e, lid 3, paragraaf 28f, lid, 2, paragraaf 28g, lid 2 en paragraaf 30, lid 3 (deels).

 

 

 

Print Friendly and PDF ^