Samenhang in buitenwettelijke gronden voor niet-ontvankelijkheid van het OM

Volgens de rechtspraak van de Hoge Raad kan de rechter het OM – buiten de wettelijke vervolgingsbeletselen om – slechts in uitzonderlijke gevallen niet-ontvankelijk verklaren in de vervolging. Soms overlappen de  gronden voor niet-ontvankelijkheid elkaar en kunnen de omstandigheden die (net) onvoldoende zijn om op de ene grond tot niet-ontvankelijkheid te komen, wel aanleiding geven om op een andere grond tot dat oordeel te komen. In recente annotaties suggereren Reijntjes en Schalken dat wanneer strikt genomen niet is voldaan aan het Zwolsmancriterium, soms nog wel de redelijkheid van de vervolgingsbeslissing aan de orde kan zijn.

  • Samenhang in buitenwettelijke gronden voor niet-ontvankelijkheid van het OM door M.J.A. Duker in DD 2013/64
Print Friendly and PDF ^