Aanhouding in onderzoek naar miljoenenfraude met zorggelden

De directie opsporing van de inspectie Sociale Zaken- en Werkgelegenheid heeft deze week de directeur van een zorgbureau uit Hengelo aangehouden op verdenking van stelselmatige fraude met geld dat is bestemd voor het verlenen van zorg. Het vermoeden is dat een groot aantal cliënten van dat bureau de juiste zorg is onthouden.

Het zorgbureau waar de verdachte vanaf 2009 de leiding had verleende huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en individuele en groepsbegeleiding  in de omgeving van Almelo, Hengelo en Enschede. Het bureau had nevenvestigingen in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. De cliënten werden door personeel van het zorgbureau geworven vanuit moskeeën, middels advertenties en via mond tot mond reclame. Veel cliënten waren de taal niet machtig vanwege hun allochtone afkomst. Het ging vaak om mensen van Turkse afkomst

Het vermoeden is dat het zorgbureau documenten voor de aanvraag van zorg en handtekeningen van cliënten vervalste om meer gelden uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) aan te vragen. Het vermoeden is dat het zorgbureau meer zorg en andere -duurdere- zorg declareerde dan dat zij gaf aan cliënten. Ook werd zorg zonder indicatie gedeclareerd, er werd dubbel gedeclareerd of zowel Zorg in Natura (ZIN) als een persoonsgebonden budget (PGB) werd gedeclareerd.

Het bureau ging in februari 2012 failliet, maar daarna is de verdachte weer een nieuwe zorgorganisatie gestart.  De verdachte is gisteren vanwege recidivegevaar voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Almelo en in bewaring gesteld voor 14 dagen.

Zorgkantoren zijn vermoedelijk benadeeld voor meer dan 2.000.000 euro. Twee zorgverzekeraars hebben aangifte gedaan, waarna het onderzoek is gestart. In Maart 2012 is het kantoor van het zorgbureau doorzocht. Er is een grote hoeveelheid administratie in beslag genomen. In juni 2013 is de woning van verdachte doorzocht en een kluis bij de bank. Bij de doorzoeking in de kluis werd een geldbedrag van € 174.000,= bestaande uit coupures van €500,--, in beslag genomen. In de woningen werden sieraden, een auto, bescheiden en computers in beslag genomen, omdat misdaad niet mag lonen.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Op grond van de AWBZ is iedere Nederlander verzekerd tegen de kosten van onverzekerbare medische risico's en langdurige zorg (na 366 dagen). De vergoeding kan op twee manieren plaatsvinden: Zorg in Natura (ZIN) en het persoonsgebonden budget (PGB).

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^