Ne bis in idem. Twee keer hetzelfde in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

In deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre het Hof van Justitie en het EHRM eenzelfde (feitelijke) uitleg van het ne bis in idem-beginsel hanteren sinds de uitspraak inzake Zolotukhin. Betoogd wordt dat de veel getrokken conclusie dat sinds deze uitspraak sprake is van convergentie in de interpretatie van idem, op zijn minst genuanceerd dient te worden. Het staat namelijk vooralsnog niet vast dat er geen ruimte meer zou bestaan voor een (deels) juridisch-inhoudelijke toets van idem.

Lees verder:

  • Ne bis in idem. Twee keer hetzelfde in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens door F. de Graaf in DD 2013/34.
Print Friendly and PDF ^