Rijke vangst bij actie tegen illegale handel in beschermde soorten

Wereldwijd hebben handhavingsinstanties in juni samengewerkt om de illegale handel in wilde dieren, planten en hun producten aan te pakken. Tijdens de actie -Operation Thunderball- zijn beschermde planten, dieren en delen daarvan onderschept en zijn bijna 600 stropers, tussenhandelaren, smokkelaars en andere betrokkenen opgepakt. Tijdens de 4 weken durende operatie in 109 landen werden onder andere 500 kilo ivoor, 4300 beschermde vogels en 10.000 schildpadden in beslag genomen.

Resultaat in Nederland

In Nederland zijn onder andere een opgezette steur en buizerd, 500 planten Euphorbia guentheri, 118 paar pythonleren schoenen, een horlogebandje van varanenhuid, en een levende Moorse landschildpad in beslag genomen. Een bijzondere vondst was een zending van 3 kilo olifantoren, die van Nigeria verscheept werd naar Canada. Het kan zijn dat in het buitenland (producten van) bedreigde dieren of planten verkocht worden, terwijl uitvoer en de invoer in Nederland (zonder vergunning) verboden is. In ons land werken het ministerie van LNV, de Politie, NVWA, Douane, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Openbaar Ministerie samen om de illegale handel aan te pakken.

CITES-verdrag

Omdat de handel in wilde dieren en planten of producten daarvan vaak grensoverschrijdend plaatsvindt is wereldwijde samenwerking van groot belang om de vernietiging van de biodiversiteit tegen te gaan. Het CITES-verdrag reguleert de handel tussen de 183 landen die zich hierbij aangesloten hebben. In Nederland werken de betrokkenen nauw samen om ervoor te zorgen dat de bepalingen van het CITES-verdrag nageleefd worden en milieucriminaliteit tegengegaan wordt. In het kader van deze internationale operatie zijn de internationale banden extra versterkt en ook in onderzoeken trekken de instanties steeds meer gezamenlijk op.

Bron: NVWA


Print Friendly and PDF ^