Reversal fraude in Heerlen

Rechtbank Limburg 10 juni 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:5004 De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte al dan niet samen met een ander of anderen geld heeft gestolen uit een geldautomaat van de ING bank door middel van braak, verbreking en/of een valse sleutel (primair) dan wel een poging daartoe (subsidiair).

De verdediging heeft aangegeven dat zij zich voor wat betreft de bewezenverklaring van het primair ten laste gelegde wenst te refereren aan het oordeel van de rechtbank.

De rechtbank acht het primair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen gelet op:

  • de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting op 27 mei 2015;
  • de aangifte van [naam aangever 1] namens de ING bank d.d. 23 februari 2015.

De modus operandi die is toegepast wordt interbancair ook wel “reversal fraude” genoemd. Met een betaalmiddel wordt een kleine transactie van €10,00 gedaan op een geldautomaat. Bij het uitgeven van het geldbiljet opent de geldautomaat de gelduitgifteklep en plaatst de fraudeur een “claw fork” tussen de transportbanden van de geldautomaat. Nadat de “claw fork” is geplaatst, en het geldbiljet van €10,00 is uitgenomen, sluit de gelduitgifteklep normaal. Vervolgens wordt een grote transactie gestart. De geldautomaat doet een autorisatie om dit bedrag op te nemen uit de kluis en af te schrijven van de rekening van de fraudeur. De geldautomaat haalt de geldbiljetten op uit de kluis en zal deze via de transportband proberen uit te geven. De geldbiljetten kunnen echter niet worden uitgegeven omdat deze blijven steken in de “claw fork”. De geldautomaat zal proberen de geldbiljetten terug te halen. De “claw fork” voorkomt dit echter ook. De geldautomaat zal vaststellen dat het geld niet is gepresenteerd aan de klant en zal de autorisatie, en daarmee de belasting van de bijbehorende rekening, terugdraaien. Het op te nemen bedrag wordt daardoor niet afgeschreven van de rekening van de fraudeur. De fraudeur forceert vervolgens de gelduitgifteklep en neemt de “claw fork”, voorzien van de geldbiljetten, uit de geldautomaat. De bij de verdachten aangetroffen metalen strip wordt interbancair een “claw fork” genoemd.

In het bijzonder is de rechtbank van oordeel dat sprake is van “braak” omdat de dader de afsluitklep van de geldautomaat heeft geforceerd teneinde de claw fork met het geld uit de automaat te nemen. De rechtbank is van oordeel dat tevens sprake is van een “valse sleutel”. Immers bewerkstelligt de dader met de claw fork eerst dat het geld ten onrechte niet wordt gepresenteerd, waarna de automaat – onder annulering van de afschrijving – tracht het geld terug te nemen. Dit laatste wordt door de claw fork verhinderd. Vervolgens maakt de claw fork het de dader mogelijk het geld wederrechtelijk uit de automaat te nemen.

Verdachte wordt veroordeelt tot een gevangenisstraf van 6 maanden.

Lees hier de volledige uitspraak.

Ook de medeverdachte wordt veroordeelt tot een gevangenisstraf van 6 maanden.

 

 

Print Friendly and PDF ^