Recordaantal prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een aanhoudend hoge werkdruk bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Zo is het totale aantal zaken die in 2016 zijn afgesloten op een hoog niveau gebleven (1 628 zaken).

Om te beginnen heeft het Hof van Justitie 704 zaken kunnen afhandelen in 2016 (+ 14 % ten opzichte van 2015). Het Hof heeft daarmee meer zaken afgedaan dan het in het afgelopen jaar heeft gekregen (692). Deze cijfers wijzen op een opvallend hoge productiviteit, waardoor het totale aantal zaken die op 31 december 2016 aanhangig waren, licht is afgenomen (872).

Van de in 2016 aanhangig gemaakte zaken houden er 470 verband met verzoeken om een prejudiciële beslissing van de nationale rechters. Dat is in de geschiedenis van het Hof van Justitie een recordcijfer, dat tegelijkertijd laat zien hoe belangrijk de prejudiciële procedure voor de vorming van het recht van de Europese Unie is en welk vertrouwen de nationale rechters in deze vorm van rechterlijke samenwerking ten behoeve van de uitlegging en de eenvormige toepassing van dat recht hebben.

Een andere markante tendens in het voorbije jaar is de gemiddelde procesduur voor het Hof van Justitie. Bij de prejudiciële zaken was die duur gemiddeld 15 maanden in 2016. Dat is de kortste procesduur die in meer dan dertig jaar is opgetekend. Dit cijfer wordt verklaard door het feit dat het Hof van Justitie er steeds op toeziet dat het efficiënter wordt door rationeel gebruik te maken van de mogelijkheden die de procedureregels daarvoor bieden. Bij de hogere voorzieningen was de gemiddelde procesduur 12,9 maanden. Dat is de kortste duur sinds de oprichting van het Gerecht. Zonder onderscheid naar materie was de totale procesduur 14,7 maanden.

 

Print Friendly and PDF ^