Rechtspraak EHRM over het horen van getuigen & de raadsman bij het politieverhoor

In de rubriek Rechtspraak EHRM van Delikt en Delikwent worden twee uitspraken besproken die van belang zijn voor twee never-ending stories van het Nederlandse strafprocesrecht: het horen van getuigen en de raadsman bij het politieverhoor. In de uitspraak in Schatschaschwilitegen Duitsland worden deze twee onderwerpen bovendien met elkaar verbonden.

Als eerst wordt het arrest van de Grote Kamer in de zaak Schatschaschwili tegen Duitsland (15 december 2015), besproken, over het recht om getuigen te ondervragen op basis van artikel 6 lid 3 EVRM.

De tweede besproken zaak is Dvorski tegen Kroatië van 20 oktober 2015, eveneens een arrest van de Grote Kamer. Sinds het arrest van 22 december 2015, waarin de Hoge Raad de regels omtrent de toegang van de raadsman bij het politieverhoor heeft aangescherpt, staat dit onderwerp weer volop in de belangstelling. Ook in Straatsburg ontwikkelt de ‘Salduz’-jurisprudentie zich gestaag verder; in Dvorski tegen Kroatië zet de Grand Chamber nog maar eens de regels omtrent het recht op toegang tot een raadsman uiteen. Gezien de actuele ontwikkelingen in Nederland en de implementatie van het recht op een raadsman bij het politieverhoor is het daarom aangewezen deze uitspraak nader te bekijken.

Lees verder:

 

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op het Tijdschrift Delikt en Delikwent. 

 

Print Friendly and PDF ^