Rechtbank Overijssel veroordeelt advocaat uit Groningen wegens het meerdere malen plegen van valsheid in geschrifte

Rechtbank Overijssel 31 december 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:3524

Verdachte heeft als advocaat aanvraagformulieren voor toevoegingen op grond van de Wet op de Rechtsbijstand valselijk opgemaakt door die aanvraagformulieren op naam te stellen van kantoorgenoten terwijl verdachte zelf de zaken behandelden. Aldus kon verdachte de maximumgrens van 250 toevoegingen per ingeschreven advocaat per jaar omzeilen.

Geen ne bis in idem ondanks dat verdachte ook reeds bestuursrechtelijk door de Raad voor Rechtsbijstand en tuchtrechtelijk door de eigen beroepsgroep ter verantwoording is geroepen, omdat de belangen die de door verdachte overtreden voorschriften beogen te beschermen, zodanig van elkaar verschillen dat daardoor sprake is van verschillende verwijten voor elk waarvan verdachte afzonderlijk ter verantwoording kon worden geroepen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^